Na prvním místě


KÁZÁNÍ NEDĚLE DÍKČINĚNÍ 1. ŘÍJNA 2017 V TEPLÉ. KONFIRMACE.

Na prvním místě
INTROITUS:
Má spravedlnost je blízko, má záchrana vzejde a mé paže budou soudit národy. (Iz 51,6)
ČTENÍ: Mt 6,25-34
TEXT: Mt 6,33
Hledejte nejprve Boží Království a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.
OSNOVA:
1. Pohádka
2. Boží království a jeho spravedlnost
3. Na prvním místě dnes
1. Pohádka
Dovolte mi, abych vám dnes nejdříve vyprávěla pohádku, jejíž pravdivost se mi mnohokrát v životě potvrdila: Ta pohádka se možná jmenovala: Co dnes začneš, dělej až do večera. Je to známý příběh o tom, jak chudý pocestný hledal nocleh v jedné vesnici. Přišel do bohatého statku, ale selka jej vyhnala. V chudé chalupě jej laskavě přijala žena s mnoha dětmi. Děti byly otrhané a k jídlu měli všichni jen kus suchého chleba, ale s chudákem se rozdělili a vyspat jej selka nechala v teplé světnici na lavici. Když se ráno pocestný s chudou ženou loučil, řekl jí: “Co ráno začneš, dělej až do večera.” Chudá žena chtěla uvařit polévku, ale vzpomněla si, že by potřebovala pro své děti spíchnout nějakou košilku a že má v truhle kousíček plátna. Začala plátno rozkládat, ale plátna vůbec neubývalo! Běžela k bohaté sousedce, byla to tatáž, která pocestného vyhnala předešlý večer, aby si od ní půjčila měřidlo. Žena měřila plátno celý den, až ho měla spousty, pro všechny děti dostatek plátna na košile.
Bohaté selce vrtalo hlavou, nač že si ta chudá sousedka od ní půjčila měřidlo. Večer, když jí ho chudá žena vracela, všechno se dověděla. A že to asi způsobil ten pocestný, který jí za dobrotu dal tohle kouzlo. Bohatá selka dala pocestného hledat. Když ho našla, bohatě jej pohostila a ustlala mu v peřinách. Když ráno pocestný odcházel, pověděl také selce tu kouzelnou větu: “Co ráno začneš, dělej až do večera.” Selka měla už nachystáno plátno, že je bude měřit. Jenže si vzpomněla, že má ještě zadělané těsto v díži a že musí nejdřív upéci chléb. V rychlosti sázela bochníky do pece, ale spálil se bochník první, druhý… a těsta v díži neubývalo až do západu slunce! Večer konečně selka usedla všechna nešťastná na haldu spálených bochníků…
Tahle pohádka se mi často připomene, když se hned zrána pustím do nějaké práce, aniž bych si udělala čas na modlitbu, na Pána Boha. Práce se většinou nedaří anebo je člověk za chvíli vyčerpaný, nespokojený a práce více přibývá než ubývá. Jakoby se na člověka hrnula a pohlcovala ho.
Je to výmluvná ilustrace k tomu, co jsme dnes četli v Písmu. K tomu, co sám Pán Ježíš pověděl lidem: Jestliže dáváte na první místo své usilování, pak to není požehnané.
2. Boží království a jeho spravedlnost
Pán říká: “Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.” Co to ale znamená – Boží království a jeho spravedlnost? Možná nám pomůže, když si řekneme např. Království lásky. Nebo oblast lásky. Oblast pokoje. Vláda pokoje. Vláda dobra. Zkrátka toužíme po Bohu, po jeho slovu, po jeho blízkosti. A také toužíme po tom, aby se jeho vláda, jeho láska, jeho pokoj, jeho dobrota rozšířila po celém světě a aby ji poznali všichni lidé. Abychom my sami byli ponořeni do Boží vůle, a tím vlastně hledáme Boží spravedlnost. Toužíme po tom, aby se jeho vůle všude uplatňovala. A jeho vůli chceme i konat s pomocí Ducha svatého. Kdo ví, o čem mluvím, tak také poznal, že toto je nejlepší na světě, že jen tak člověk dochází štěstí a že bez Pána Boha, bez jeho blízkosti je náš život pustý a smutný. Že jsme potom zanecháni jen sami sobě, svému usilování a to se tak snadno změní v pachtění.
Musíme tu ovšem povědět, že to, co Pán Ježíš říká, není nabádání k nicnedělání, ale že Pán přišel, aby i naše práce byla radostná, aby to už nebyla ta prokletá robota, ale aby to byla veselá služba. Můžeme se při ní i unavit a mohou nás z ní bolet záda anebo oči u počítače, ale budeme-li v Boží vůli, nebude to k uzoufání a ke vzteku, ale bude nás to uspokojovat. A budeme také Pánu Bohu děkovat, že můžeme pracovat a že nám dává, co potřebujeme. Vděčnost člověka osvobozuje od závisti, od sebelítosti a nespokojenosti.
3. Na prvním místě dnes
Je tedy dnešní kázání o tom, co máme dělat dnes na prvním místě. Říkám dnes, neboť Pán varuje, že se nemáme příliš starat o to, co bude zítra nebo za měsíc. Neznamená to neplánovat, ale s vědomím, že budoucnost je v Božích rukou, ať plánujeme, jak plánujeme. Dnešní den na prvním místě máme hledat Boží Království a jeho spravedlnost. Máme hledat Pána Boha v modlitbě a jeho slovu. Máme dbát na den odpočinku, abychom se s Ním setkávali ve společenství církve, ve svátostech. Pak bude naše práce požehnaná, pak nebudeme uštvaní a naštvaní, ale pokojní a radostní i ochotní k dávání. Vždyť budeme vědět, že to, co máme, není naší zásluhou, nýbrž Božím darem. Na prvním místě na každý den hledejme Boží království, hledejme Boha, naplňujme se Duchem svatým a poslouchejme ho. Pak se nebojme, vždyť Pán Bůh se o nás postará jako dobrý Otec za všech okolností. Amen.
POSLÁNÍ: Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a nic si z něho nemůžeme odnést. (1.Tim 6,6n)
PÍSNĚ: 103-1,2,3,10; 182; 660; 258; 548-1,2,3,8.

KÁZÁNÍ NEDĚLE DÍKČINĚNÍ 1. ŘÍJNA 2017 V TEPLÉ, KONFIRMACE

Na prvním místě

INTROITUS:

Má spravedlnost je blízko, má záchrana vzejde a mé paže budou soudit národy. (Iz 51,6)

ČTENÍ: Mt 6,25-34

TEXT: Mt 6,33

Hledejte nejprve Boží Království a jeho spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno.

OSNOVA:

1. Pohádka

2. Boží království a jeho spravedlnost

3. Na prvním místě dnes

1. Pohádka

Dovolte mi, abych vám dnes nejdříve vyprávěla pohádku, jejíž pravdivost se mi mnohokrát v životě potvrdila: Ta pohádka se možná jmenovala: Co dnes začneš, dělej až do večera. Je to známý příběh o tom, jak chudý pocestný hledal nocleh v jedné vesnici. Přišel do bohatého statku, ale selka jej vyhnala. V chudé chalupě jej laskavě přijala žena s mnoha dětmi. Děti byly otrhané a k jídlu měli všichni jen kus suchého chleba, ale s chudákem se rozdělili a vyspat jej selka nechala v teplé světnici na lavici. Když se ráno pocestný s chudou ženou loučil, řekl jí: “Co ráno začneš, dělej až do večera.” Chudá žena chtěla uvařit polévku, ale vzpomněla si, že by potřebovala pro své děti spíchnout nějakou košilku a že má v truhle kousíček plátna. Začala plátno rozkládat, ale plátna vůbec neubývalo! Běžela k bohaté sousedce, byla to tatáž, která pocestného vyhnala předešlý večer, aby si od ní půjčila měřidlo. Žena měřila plátno celý den, až ho měla spousty, pro všechny děti dostatek plátna na košile.

Bohaté selce vrtalo hlavou, nač že si ta chudá sousedka od ní půjčila měřidlo. Večer, když jí ho chudá žena vracela, všechno se dověděla. A že to asi způsobil ten pocestný, který jí za dobrotu dal tohle kouzlo. Bohatá selka dala pocestného hledat. Když ho našla, bohatě jej pohostila a ustlala mu v peřinách. Když ráno pocestný odcházel, pověděl také selce tu kouzelnou větu: “Co ráno začneš, dělej až do večera.” Selka měla už nachystáno plátno, že je bude měřit. Jenže si vzpomněla, že má ještě zadělané těsto v díži a že musí nejdřív upéci chléb. V rychlosti sázela bochníky do pece, ale spálil se bochník první, druhý… a těsta v díži neubývalo až do západu slunce! Večer konečně selka usedla všechna nešťastná na haldu spálených bochníků…

Tahle pohádka se mi často připomene, když se hned zrána pustím do nějaké práce, aniž bych si udělala čas na modlitbu, na Pána Boha. Práce se většinou nedaří anebo je člověk za chvíli vyčerpaný, nespokojený a práce více přibývá než ubývá. Jakoby se na člověka hrnula a pohlcovala ho.

Je to výmluvná ilustrace k tomu, co jsme dnes četli v Písmu. K tomu, co sám Pán Ježíš pověděl lidem: Jestliže dáváte na první místo své usilování, pak to není požehnané.

2. Boží království a jeho spravedlnost

Pán říká: “Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.” Co to ale znamená – Boží království a jeho spravedlnost? Možná nám pomůže, když si řekneme např. Království lásky. Nebo oblast lásky. Oblast pokoje. Vláda pokoje. Vláda dobra. Zkrátka toužíme po Bohu, po jeho slovu, po jeho blízkosti. A také toužíme po tom, aby se jeho vláda, jeho láska, jeho pokoj, jeho dobrota rozšířila po celém světě a aby ji poznali všichni lidé. Abychom my sami byli ponořeni do Boží vůle, a tím vlastně hledáme Boží spravedlnost. Toužíme po tom, aby se jeho vůle všude uplatňovala. A jeho vůli chceme i konat s pomocí Ducha svatého. Kdo ví, o čem mluvím, tak také poznal, že toto je nejlepší na světě, že jen tak člověk dochází štěstí a že bez Pána Boha, bez jeho blízkosti je náš život pustý a smutný. Že jsme potom zanecháni jen sami sobě, svému usilování a to se tak snadno změní v pachtění.

Musíme tu ovšem povědět, že to, co Pán Ježíš říká, není nabádání k nicnedělání, ale že Pán přišel, aby i naše práce byla radostná, aby to už nebyla ta prokletá robota, ale aby to byla veselá služba. Můžeme se při ní i unavit a mohou nás z ní bolet záda anebo oči u počítače, ale budeme-li v Boží vůli, nebude to k uzoufání a ke vzteku, ale bude nás to uspokojovat. A budeme také Pánu Bohu děkovat, že můžeme pracovat a že nám dává, co potřebujeme. Vděčnost člověka osvobozuje od závisti, od sebelítosti a nespokojenosti.

3. Na prvním místě dnes

Je tedy dnešní kázání o tom, co máme dělat dnes na prvním místě. Říkám dnes, neboť Pán varuje, že se nemáme příliš starat o to, co bude zítra nebo za měsíc. Neznamená to neplánovat, ale s vědomím, že budoucnost je v Božích rukou, ať plánujeme, jak plánujeme. Dnešní den na prvním místě máme hledat Boží Království a jeho spravedlnost. Máme hledat Pána Boha v modlitbě a jeho slovu. Máme dbát na den odpočinku, abychom se s Ním setkávali ve společenství církve, ve svátostech. Pak bude naše práce požehnaná, pak nebudeme uštvaní a naštvaní, ale pokojní a radostní i ochotní k dávání. Vždyť budeme vědět, že to, co máme, není naší zásluhou, nýbrž Božím darem. Na prvním místě na každý den hledejme Boží království, hledejme Boha, naplňujme se Duchem svatým a poslouchejme ho. Pak se nebojme, vždyť Pán Bůh se o nás postará jako dobrý Otec za všech okolností. Amen.

POSLÁNÍ: Opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a nic si z něho nemůžeme odnést. (1.Tim 6,6n)

PÍSNĚ: 103-1,2,3,10; 182; 660; 258; 548-1,2,3,8.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.