Kalendář

Tisk PDF

Týdenní pravidelná setkání:

Neděle 9:30 Společné shromáždění a dětská skupinka
Středa (první v měsíci) 18:00 Setkání staršovstva
Čtvrtek 18:00 Biblická hodina
Sobota 18:00 Sejití mládeže

Výběr zajímavých akcí:

Události ve sboru:

Download PDF