Ze života sboru

Ze života sboru za rok 2009

Středobodem života našeho sboru jsou především nedělní bohoslužby. V tomto roce se konaly 53x v Teplé a 7x v Toužimi za průměrné účasti 58 v Teplé a 7 v Toužimi. Večeře Páně se uskutečnila 15x , v Toužimi 7x s průměrnou účastí čtyřiceti osob v Teplé a čtyřmi osobami v Toužimi. Večeře Páně v rodině byla vysluhována 5x za účasti 3 osob….

Celý příspěvek

Světový den modliteb žen

Jsme velmi rádi, že i my jsme byli světoví a že se nám díky Bohu podařilo uskutečnit toto modlitební setkání spolu s ostatními. Setkání proto, že jsme se opět sešli jako Boží lid, bratři a sestry z Římskokatolické církve, Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne a našeho sboru.

sdmz

Celý příspěvek

VÁNOČNÍ DOPIS Z EVANGELICKÉHO SBORU 2009

VÁNOČNÍ DOPIS Z EVANGELICKÉHO SBORU

ANDĚL PASTÝŘŮM ŘEKL: “NEBOJTE SE, HLE, ZVĚSTUJI VÁM VELIKOU RADOST, KTERÁ BUDE PRO VŠECHEN LID. DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, KRISTUS PÁN, V MĚSTĚ DAVIDOVĚ. TOTO VÁM BUDE ZNAMENÍM: NALEZNETE DĚŤÁTKO V PLENKÁCH, POLOŽENÉ DO JESLÍ.”

Celý příspěvek

Slavnostní instalace Renaty Šilarové

Farní sbor ČCE v Teplé zve k INSTALACI s. jáhenky Renaty ŠILAROVÉ v neděli 18. října 2009 v 15 hod.

Celý příspěvek

Jak jsme prožili rok 2008

Velmi požehnaný byl alianční modlitební týden. Scházeli jsme se každý den. Bratr kazatel Pospíšil se ochotně ujal vyučování a přípravy služebníků na Try and Play v Teplé i v Kraslicích.
Hledali jsme nového faráře pro náš sbor. Díky Bohu jsme navázali kontakt se sestrou jáhenkou Renatou Šilarovou, která přijela i s manželem a ve sboru kázala. Projevila zájem v Teplé [...]

Celý příspěvek

Velikonoční dopis 2007

Sborový dopis na Velikonoce 2007

Celý příspěvek