Alan Vincent: Víra


Alan Vincent: Víra
Je pro nás klíčové, abychom porozuměli tomu, co víra je. Víra nemůže stvořit, ale pouze dosáhnout toho, co v neviditelném světě již existuje. Víra sáhne do duchovní oblasti, uchopí to, co Bůh řekl, a přenese to do oblasti hmotného světa.

Schopnost uvěřit leží mimo přirozené schopnosti člověka. Proto nesmíme bojovat se svou vlastní vírou, ale musíme přijmout Boží víru. Bůh je dokonalý věřící a víra je jeho přirozeností. Svoji víru nám dává jako dar a my se musíme naučit ji uchopit tím, že přijmeme jeho věčný život. Když máme život, máme také víru. Bůh hledá lidské nádoby, které mají jeho víru, aby se na zemi mohla dít jeho vůle. Velmi negativní důsledky pro nás má nevěra, proto musíme usilovat o to, abychom se každého druhu nevěry zbavili.

Největším hrdinou víry byl Ježíš. Jeho zápas na kříži je vyvrcholením toho nejpodivuhodnějšího boje víry v historii. Vzorem pro nás je též víra římského setníka a kananejské ženy, kterou Ježíš vyzdvihl jako velikou.

Lkát a vzdychat v modlitbě a dělat si starosti nepomáhá. Ale když se modlíme ve víře, přijde odpověď z nebe.

Když Bůh říká, že skrze víru spasí národy, města, lidská uskupení, skrze čí víru to udělá? Mohou mít národy, města, skupiny za sebe víru? Ne, nemohou. Někdo musí mít víru za ně. Musíš se jich zastat a za svoji zemi a všechny její potřeby se nejen modlit, ale mít na to víru.

Toto jsou modlitby, které se můžeme modlit ve víře a Bůh je uslyší. Bůh to miluje! V duchovní oblasti je už dokonáno, ale vyžaduje to víru, aby se to ukázalo na zemi.

Vydavatelství Juda na Mělníce 2008, 61 stran

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.