- ČCE Teplá - http://tepla.evangnet.cz -

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS

Posted By Griffy On 10. 4. 2011 @ 11.23 In Aktuality, Ze života sboru | Comments Disabled

VELIKONOČNÍ DOPIS ČLENŮM FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TEPLÉ
===============================================================================

Milí přátelé,

     přicházej velikonoční svátky, nejkrásnější svátky křesťanů. Vždyť ony nám připomínají završení Ježíšova spasitelného díla.
     Rocková opera “Jesus Christ Superstar” končí ukřižováním Ježíšovým. Líčí Ježíšův konec jako tragédii člověka, který miloval druhé a svět mu oplatil tak, jak většinou dobrým lidem oplácí.
     Evangelia mají však jiný konec. Po tragické prohře zasahuje sám Bůh a křísí svého mrtvého Syna. Ježíš opouští hrob, místo mrtvých, zjevuje se svým učedníkům a učednicím a vrací se k Bohu do slávy.
     Zní to téměř jako pohádka. Skutečně, toto jsou věci nad naše chápání. Proto se nám o nich i těžko mluví. Však už apoštola Pavla považovali v Athénách za pomatence, když jim vykládal o vzkříšení z mrtvých.

     Připomeňme si slova aspoň jednoho evangelia, kde čteme o zmrtvýchvstání: Matoušovo evangelium, 28. kp.,1.-10. verš:

      “Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišly Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívaly k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil s nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých, jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.
     Tu rychle opustily hrob a se strachem i s velikou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. A hle, Ježíš je potkal a řekl: Buďte pozdraveny. Ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu. Tu jim Ježíš řekl: Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje, tam mě uvidí.”


     ”Není zde, byl vzkříšen.” Tak to řekl anděl Páně ženám, které si přišly poplakat na Ježíšův hrob. Usedl na odvalený kámen od hrobové jeskyně . Zář tohoto nebeského sluhy byla tak jasná, že to strážce úplně omráčilo.
     Tento obraz nám chce povědět, že je tu v akci sám svatý Bůh. Jeho moc překonává každou sílu, tu lidskou i tu sílu smrti. Ježíš už není umírající a krvácející viselec, jak se většinou zobrazuje. Ježíš vzkříšený je konečné slovo Boha. Bůh se přiznal ke svému věrnému Synu a vyrval jej z náruče smrti.
     ”Není zde, byl vzkříšen.” Kolikrát se nám zase zdá, že Ježíš je někde daleko v nebi, ale není již na zemi, není s námi v našich bídách. Nebojme se, hledáme-li ho , On sám, Vzkříšený a Svatý a Mocný se s námi setkává na naší cestě . On nám jde naproti a chce se dát poznat všem lidem.
     Když jej potkáváme na svých někdy spletených cestách, poznáváme také my neomylně: “Byl vzkříšen a žije!”
     Radost velikonočního rána ozařuje pak celé naše pozemské putování úchvatnou nadějí: JEŽÍŠ KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, TEDY I MY VSTANEME.

Shromáždění o velikonocích:
===========================
Velký pátek, 22. dubna v 18 hod. s Večeří Páně

Velikonoční neděle, 24. dubna v 9,30 hod. s Večeří Páně

Velikonoční pondělí, 25.dubna v 9,30 hod. Společná cesta na hřbitov, kde vyznáme svoji víru ve vzkříšení.
Odpoledne program pro děti – organizuje mládež

Jste zváni k našim pravidelným shromážděním: V neděli od 9,30 hod. k bohoslužbám a ve čtvrtek k biblické hodině od 18 hod. Těšíme se na Vás!
=====================================================================
Ze života sboru:
================

- Díky našemu Pánu jsme mohli dokončit plánovanou opravu modlitebny. Máme novou omítku i podlahu, lino, koberec. Pracuje se i na renovaci kotelny. Přijďte se podívat! Čeká nás obnova kuchyňky, dokončení plotu, nová fasáda.
- Děkujeme také za Vaše finanční dary, které nám umožnily tyto práce vykonat. Budeme rádi, když nadále budete na svůj sbor pamatovat. Své dary můžete přinést osobně nebo posílat na náš účet č: 163076122/0300
- Přejete-li si návštěvu, volejte sestře jáhence. Je možné i posloužit svátostí Večeře Páně v domácnosti, pokud nemůžete přijít do shromáždění. Sestra jáhenka přijde ráda.

Telefon: 353 392 263

Nadějí vzkříšení prozářené velikonoční svátky přeje Renata Šilarová, jáhenka a staršovstvo evangelického sboru v Teplé

Download PDF

Article printed from ČCE Teplá: http://tepla.evangnet.cz

URL to article: http://tepla.evangnet.cz/?p=1208

Copyright © 2009 ČCE Teplá. All rights reserved.