Prorocký sen Jamese Golla


Prorocký sen Jamese Golla, sdělený na Křesťanské konferenci 2011 v Praze.

Když přijel J.Goll do Prahy, měl sen. Byl to velmi silný sen. Starobylí králové -viděl něco, co nebylo Boží vůlí – viděl potenciál těch starých rodů – je to skryté, velice dlouhé kořeny. Varování: jestli církev nepovstane, mohli by povstat králové – vládli by po určitou a byl by útlak – jestli vakuum v prostoru vládnutí přetrvá. Vakuum týkající se vládnoucí třídy, stále stejné tváře. Jestliže vakuum vládců a korupce, na korupci je silný důraz, bude pokračovat, povstane vládnoucí strana s propojením s těmi starými rody. Je třeba se modlit za novou vládnoucí garnituru, která má povstat – nová Boží generace – aby Bůh dal povstat Josefům a Danielům. Za odstranění vakua pasivity a korupce.

Činit pokání za věřící – Bůh chce požehnat naši zemi – povstání generace citlivé na Božího Ducha – ať se to stane v církvi a pak i v celém národě.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.