Velikonoční sborový dopis 2012 vz1.9


VELIKONOČNÍ DOPIS Z EVANGELICKÉHO SBORU V TEPLÉ
===============================================

Vážení přátelé,

      o Velikonocích neslavíme jaro a Velikonoce nejsou svátky vajec, jak řekla jedna holčička. O Velikonocích si připomínáme utrpení a smrt našeho Spasitele Pána Ježíše Krista a jeho vzkříšení.

     O těchto událostech se dočteme ve všech evangeliích. Janovo evangelium podává zprávu o zjevení vzkříšeného Ježíše učedníkům takto:
     PRVNÍHO DNE PO SOBOTĚ – KDYŽ BYLI UČEDNÍCI ZE STRACHU PŘED ŽIDY SHROMÁŽDĚNI ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI, PŘIŠEL JEŽÍŠ, POSTAVIL SE UPROSTŘED NICH A ŘEKL: “POKOJ VÁM.” KDYŽ TO ŘEKL, UKÁZAL JIM RUCE A BOK. UČEDNÍCI SE ZARADOVALI, KDYŽ SPATŘILI PÁNA. JEŽÍŠ JIM ZNOVU ŘEKL: “POKOJ VÁM.”

     Pán Ježíš dvakrát zdraví své učedníky slovy: “Pokoj vám.” Chce tím říci, že mají být v pohodě, protože se vlastně nic nestalo, protože On žije?
     Jistě chtěl Ježíš své učedníky, plné strachu a zmatku, uklidnit. On je s nimi. Byl mrtev a hle – je živ na věky věků! Bůh ho neponechal v říši mrtvých, žije a bude s nimi navždy! Proto mohou skutečně být v pohodě.
     Tak se to dnes často říká a mnoho lidí po tom velmi touží – “být v pohodě.” Jenže naše představy o pohodě, o pokoji, jsou mylné. Chceme mít pokoj od práce, od lidí, od starostí. Ježíš přeje svým učedníkům pokoj, ale zároveň je i vysílá do služby. Nemohli by totiž vůbec schopni něco dělat , pokud by v sobě neměli JEŽÍŠŮV pokoj. Ne pokoj ode všeho a všech, nýbrž pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení. V tomto hlubokém Božím pokoji, který nám může dát jen svatý Duch, můžeme také my dnes žít a to navzdory všem hrozbám , které se na nás valí. Ježíš žije a chce dát svým věrným svůj nádherný pokoj. Pokoj, ve kterém se už nebudou bát ničeho a nikoho a ani o sebe. Budou moci milovat a pracovat i umírat a při tom všem budou sami tvůrci pokoje.

     Milí přátelé, i my Vám z našeho sboru přejeme o těchto velikonocích: “POKOJ VÁM!”

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
=========================
Velký pátek – 6.dubna – v 18 hod. s Večeří Páně
Velikonoční neděle – Vzkříšení – 8.dubna v 9,30 hod. s Večeří Páně
Dětská velikonoční hra
Velikonoční pondělí – 9.dubna – bohoslužby od 9,30 hod., potom společná cesta na hřbitov, kde vyznáme svoji víru ve vzkříšení
Odpoledne od 14 hod. hry pro děti – organizuje mládež – hledání velikonočního vajíčka

Srdečně zveme.

Již nyní Vás zveme na 2. a 3.června k oslavám 60 let vzniku sboru.
V sobotu 2.6. od 18 hod. pořádáme v Kulturním domě koncert (Pospíšilovci a Třísekerovci), v neděli bude naším hostem br. emeritní synodní senior Pavel Smetana, bude kázat při bohoslužbách od 9,30 hod. Odpolední program začne ve 14 hod.
Promluví řada pamětníků. Určitě přijďte!

Bohoslužby v Teplé:

V neděli od 9,30 bohoslužby, každou první neděli v měsíci je
vysluhování sv. Večeře Páně.
Ve čtvrtek v 18 hod. biblická hodina.
V pátek v 18,30 hod. modlitby.
V sobotu v 18 hod. mládež.

Bohoslužby v Toužimi se konají v rodině Málkových každou první neděli v měsíci od 14 hod. s vysluhováním sv. Večeře Páně.

Děkujeme Vám za dary, které jste poslali svému sboru. Prosíme, zachovejte nám přízeň. Své dary posílejte na č. účtu: 163 076 122 / 0300

Staršovstvo evangelického sboru v Teplé a Renata Šilarová, jáhenka.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.