- ČCE Teplá - http://tepla.evangnet.cz -

Velikonoční dopis 2007

Posted By martens On 17. 3. 2007 @ 15.04 In Aktuality, Ze života sboru | Comments Disabled

Velikonoční dopis Českobratrské církve evangelické v Teplé

„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16).

Srdečně Vás zdravíme na počátku velikonočních svátků, svátků radosti. Koho by nepotěšilo, když uslyší, že ho někdo má rád. Tak Bůh miloval, miluje svět, tebe a mne. To je něco úžasného, když člověk slyší ve světě chudém na lásku, že každý, i kdyby ho nikdo neměl rád, je milován Bohem. A to láskou až na smrt. „Že Syna svého jednorozeného dal.“ To jsou Velikonoce. Dal ho za nás na kříž, aby naši odplatu za hřích – smrt – vzal na sebe. Kdo netouží po takové pravé, ryzí, nesobecké lásce? „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne“ (1.Korintským 13, 4 – 8a).  Tato láska má jméno Ježíš Kristus. On Tě miluje. Bůh Tě miluje. Tak to říká Boží slovo a Bůh nelže. Uvěř a věř Kristu, jeho slovu. „Aby každý“, čteme, „kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný“. Kristus vstal z mrtvých. On žije. To jsou Velikonoce. A s ním bude žít každý, kdo činí pokání, obrací se k Bohu a přijme od něho víru v Krista a s ním se stane člověkem lásky, víry a naděje.

Pán Bůh Vám žehnej o těchto velikonočních svátcích.

Shromáždění o Velikonocích

Zelený čtvrtek – v 18 hodin čtené pašije

Velký pátek –             v 18 hodin bohoslužby s Večeří Páně

Velikonoční neděle – v 9.30 hodin bohoslužby s Večeří Páně

Velikonoční pondělí – v 9.30 hodin bohoslužby

Velikonoční pondělí – ve 14 hodin bohoslužby s Večeří Páně v Toužimi

Radostná informace

Rekonstrukce sborového domu je v plném proudu. Pracuje se v 1. poschodí, kde má vzniknout byt pro nového faráře našeho sboru. Pracuje se zatím svépomocí, abychom ušetřili výdaje. Jakákoli pomoc je vítaná. Je také možno přispět finančně, a to i přes sborový účet číslo: 163076122/0300.

S díky a s přáním Božího milostivého vedení

Vaše staršovstvo

Download PDF

Article printed from ČCE Teplá: http://tepla.evangnet.cz

URL to article: http://tepla.evangnet.cz/?p=352

Copyright © 2009 ČCE Teplá. All rights reserved.