Pozvánka na kurz –Vzdělávání ve víře–


Stáhnout pozvánku v PDF

  • Chcete hlouběji poznat Bibli a věrouku církve?
  • Rádi byste více porozuměli své víře?
  • Chtěli byste lépe chápat křesťanskou bohoslužbu a etiku?
  • Zajímá vás cesta církve dějinami a ekumenická problematika?
  • Chcete se stát ordinovaným presbyterem v ČCE?

Pak je tu pro vás kurz – vzdělávání ve víře

Vzdělávání je seminářem pro všechny hloubavé lidi, kteří chtějí více porozumět Bibli, své víře a křesťanství.

Vzdělávání je určeno také těm, kdo se chtějí stát ordinovanými presbytery

(umožní jim složení zkoušek).

Vzdělávání je pro zájemce zakončeno zkouškou před seniorátní komisí a

získají osvědčení o této zkoušce.

Forma vzdělávání - setkání jednou za čtvrt roku na víkend, během této doby samostudium na domluvená témata. Délka trvání - 2,5 roku.

Vedení: Karel Šimr, Jan Satke

Místo konání: Přeštice, případně další místo

Lektoři: faráři ČCE, hosté

Začátek: Leden 2010.

Cena:               zdarma

* Jan Calvin, Vzdělání ve víře, Katechismus a Vyznání víry z r. 1537, přeložil a úvod napsal

A. Molnár, Kalich, Praha, s. 92

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.