Jak jsme prožili rok 2008


Velmi požehnaný byl alianční modlitební týden. Scházeli jsme se každý den. Bratr kazatel Pospíšil se ochotně ujal vyučování a přípravy služebníků na Try and Play v Teplé i v Kraslicích.

Hledali jsme nového faráře pro náš sbor. Díky Bohu jsme navázali kontakt se sestrou jáhenkou Renatou Šilarovou, která přijela i s manželem a ve sboru kázala. Projevila zájem v Teplé sloužit a byla zároveň staršovstvem navržena k volbě.

V květnu k nám přijel vzácný host – emeritní synodní senior Pavel Smetana s chotí. V neděli dopoledne kázal a odpoledne měl skvělou přednášku o Janu Amosu Komenském, na kterou jsme pozvali i tepelskou veřejnost.

Pomohli jsme uskutečnit vystoupení klientek Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské v kapli Nejsvětější Trojice s perfektní akustikou v Teplé. Hrály divadlo a zpívaly, nadšené bylo obecenstvo i účinkující.

Na začátku prázdnin jel bratr farář se zájemci hlavně z řad mládeže už tradičně na Křesťanskou konferenci do Prahy. Dva kluci jeli opět jako vedoucí sloužit na Dětskou konferenci.

V době prázdnin se starší část mládeže rekreovala v Chorvatsku u spol. Mesites – podpořila tak misijní skupinu Dohnalových. Další akce mládeže byla voda – sjížděli Ohři. Všichni přežili a přivezli i krásné svědectví o Boží ochraně a přízni. Rodiny směřovaly na společnou dovolenou do rekreačního zařízení „Jizerky“ v Bílém Potoce v Jizerských horách.

Konec prázdnin patřil 3. ročníku Try and Play. Zúčastnil se celý sbor i sbor BJB, prožili jsme velké povzbuzeními s kraslickými a všemi, kdo spolupracovali a pomáhali. Jsme za všechny tyhle lidičky moc vděční, i za všechno, co tu Bůh tvoří a ještě stvoří.

Podzim proběhl ve znamení návštěv ze zahraničí. Přijela sestra farářka Kim Dämmer z Plössbergu se staršovstvem. Po společném obědě jsme prezentovali postup rekonstrukce sborového domu a dění ve sboru. Podobný průběh měla i návštěva sestry farářky z Gröningen, ze sboru, který pravidelně finančně přispívá na rekonstrukci. Na celý víkend přijeli naši přátelé z Holandska ze sboru v Diepenveen. Zúčastnili se bohoslužeb a navštívili některá místa v regionu.

Děti připravily vánoční slavnost a mládež silvestrovský program. Konec roku strávili mladí společně s kraslickou mládeží u nás v Teplé.

Dokončení farářského bytu a vůbec celý rok směřoval k tomu, že bratr farář ukončí svoji službu a nastoupí nový kazatel. Tak s pomocí Boží.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.