UPOUTÁVKA na knížečku Alana Vincenta: AUTORITA


UPOUTÁVKA na knížečku Alana Vincenta: AUTORITA.

( V roce 2008 vydalo Vydavatelství Tomáš Korčák – Juda, Mělník)

Další text jsou citáty z první kapitoly:

Bůh na mnoha místech mluví o duchovní autoritě. Od každého se očekává, že se podřídí zákonné autoritě. Jsou různé stupně autority, přičemž je pro nás nejlepší, když se podřídíme především nejvyšší autoritě. Pokud jde o autoritu, je mnoho nejasností a zmatků. Koho máme poslouchat? To musí být vyjasněno. Neporozumění ale nemůžeme použít jako omluvu toho, že se nepodřizujeme autoritě. Satan bojuje proti Boží autoritě a falšuje ji. Proto je pro nás důležité, abychom Boží plán s autoritou dobře znali a respektovali ho.

Římanům 13, 1 – 5:

Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud. Vládcové nejsou postrachem dobrému jednání, nýbrž zlému. Chceš, aby ses nemusel bát autority? ˇČiň dobré, a budeš mít od ní chválu. Vždyť je Božím služebníkem pro tvé dobro. Jednáš-li však zle, boj se, neboť ne nadarmo nosí meč. Je Božím služebníkem, vykonavatelem hněvu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí.

To je Boží srdce. Zadržuje věčný soud a dovoluje  satanu pokračovat v jeho zlých skutcích. Bůh je nemá rád a touží po tom, aby ďáblovy skutky na zemi zmařil. Ale ďáblovy skutky může Bůh právoplatně zmařit jen tehdy, když jeho moc působí skrze člověka.

To je jeden z důvodů, proč se Ježíš, dříve než v moci svého Božství mohl zmařit ďáblovy skutky, stal plně člověkem. Ve svém lidství se plně vydal Bohu, Duchu. A byl to Bůh, Duch, kdo skrze Ježíšovo lidství zmařil ďáblovy skutky. Rozumíte tomu? Z tohoto pohledu jsou dny církve mnohem větší, než dny, kdy Ježíš byl člověkem. Vidíte to? Proto řekl:“ Je lepší, abych odešel, aby k vám mohl přijít Duch. Protože když budu mít mnoho mužů a žen, kteří se vydají Duchu, mohu znásobit to, co Duch skrze mě jako člověka na zemi dělá.“

To je Kristovo tělo. Je to zástup lidí, kteří se dali Bohu k dispozici. Možnosti tohoto nového Krista jsou mnohem větší, než Krista, kterého jsme viděli v osobě Ježíše.

Proč byl Ježíš ve svém lidství tak efektivní? Odpověď je velice prostá: Naprosto se vydal k dispozici Bohu, Duchu Svatému. Bůh, Duch Svatý skrze něho mohl bez překážek působit. Problém není moc ďábla, ale neposlušnost Božího lidu.

Jde o poslušnost lidí. Bůh chce, aby církev měla stejnou poslušnost. Ďábel bojuje jako zběsilý, aby tomu zabránil, protože by to znamenalo konec jeho království.

Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám.

Není to téma k diskuzi, ale prosté konstatování v Písmu. Autoritu musíme poslouchat. Když to neděláme, jsme neposlušní, jsme rebelové, vzpurníci. Podle Písma není největší hřích cizoložství, ale vzpoura. To je Boží hledisko. V Božích očích je vzpoura horší než vražda. V Písmu je to zcela jasné. Saul byl Bohem zavržen kvůli své vzpouře. Prorok Samuel mu říká:

Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. (1.S 15,23)

Když jsme neposlušní, jsme stejně zranitelní démony, jako kdybychom se zabývali čarodějnictvím. Do stejně nebezpečné zóny ohrožení démony tě přivede vzdor.

Od každého se očekává, že se podřídí zákonné autoritě. Když to uděláme, jsme pak v bezpečí pod vládou našeho Boha. Když to neuděláme, jsme otevřeni vlivu nepřítele.

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.