- ČCE Teplá - http://tepla.evangnet.cz -

VÁNOČNÍ DOPIS Z EVANGELICKÉHO SBORU 2009

Posted By Griffy On 10. 12. 2009 @ 20.54 In Aktuality, Ze života sboru | Comments Disabled

VÁNOČNÍ DOPIS Z EVANGELICKÉHO SBORU

Vážení a milí,

Přečtěme si úryvek z vánočního evangelia podle Lukáše, 2. kp., verše 10-12:

ANDĚL PASTÝŘŮM ŘEKL: “NEBOJTE SE, HLE, ZVĚSTUJI VÁM VELIKOU RADOST, KTERÁ BUDE PRO VŠECHEN LID. DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, KRISTUS PÁN, V MĚSTĚ DAVIDOVĚ. TOTO VÁM BUDE ZNAMENÍM: NALEZNETE DĚŤÁTKO V PLENKÁCH, POLOŽENÉ DO JESLÍ.”

O vánocích se říká, že jsou to svátky radosti a svátky dětí. To jistě najdeme i v našem textu.

Co přináší člověku opravdovou radost? Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že to nejsou ani tak věcí, ale spíše láskyplné lidské vztahy. Jak velice nám všem chybí! Buď jsme uspěchaní a nezbývá nám na druhé lidi čas, anebo žijeme osaměle, protože jsme staří. Anděl však o vánocích volá ke VŠEM lidem: “Zvěstuji vám velikou radost!” Vám, uspěchaným, uštvaným, vyhořelým. Vám, zklamaným a opuštěným. Vám, kdo jste už na konci sil. Dnes se můžete radovat, protože se vám narodil Spasitel – Zachránce všech lidí.

“To je hezké”, řekneme si, “já to ale nikde nevidím. Nic v mém životě se nemění. ”

Bůh sestoupil do našeho světa jako maličký kojenec. To je pozoruhodné. Dítě, bezmocné dítě byl mocný Bůh. A bezmocný byl až po popravčí kříž. Jeho moc – bezmoc však zachraňuje celé lidské stvoření. On nepřichází jako diktátor, ale přichází za námi jako bezmocné dítě. Tak působí dodnes v tomto světě až do toho okamžiku, kdy ho všichni spatří v jeho nebeské moci a nádheře.

Tak působí láska. Neznásilňuje, něžně zve a volá k hluboké, duchovní proměně a radosti. Svět už není ponechán zlé, ničivé síle.’ To, co vždy nakonec vítězí a zvítězí, je láska. Láska je tichá, ale všemocná síla. Vstupuje do těch, kdo se odevzdali skrytému, ale mocnému Bohu, který sám je láska.

Proto se pokloňme nebeskému Dítěti, které nám ukazuje na cestu pokory, lásky a dobra. To jediné má v životě cenu a to jediné nás za všech okolností obdaří pravou radostí.

Hluboce radostné a duchovní vánoce r. 2009 Vám všem přeje Vaše jáhenka Renata Šilarová

Zveme Vás k vánočním shromážděním:

20.12. – Muzikál mládeže z Kraslic v Kulturním domě od 15 hod.

24.12. – Dětská vánoční slavnost od 16 hod.

25.12. – Boží hod vánoční v 9.30 hod. s Večeří Páně

26.12. – sv.Štěpána – 9.30 hod.

31.12. – Starý rok – v 17 hod. – program mládeže

1. 1.  – Nový rok – v 9.30 hod. s Večeří Páně

Zprávy ze staršovstva našeho sboru:

Bylo uzavřeno pojištění s hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Starší vykonali řadu návštěv pro upřesnění sborové kartotéky.

Při podzimních brigádách dokončena úprava půdy sborového domu a vyměněny okapy.

V rámci ekumeny plánujeme tato shromáždění: 10. -17. 1. 2010 – alianční modlitební týden. U nás budou bohoslužby v pondělí 11.1.2010 od 18 hod. a v neděli 17.1.2010 v 15 hod. V tuto závěrečnou neděli bude kázat br. Matouš z Mariánských Lázní a zpívat bude skupitna ze Tří Seker.

Plánuje se opět evangelizace Try and Play na 27.-29. srpna 2010 ve velkém stanu na náměstí.

Děkujeme Vám všem za to, že podporujete náš sbor i finančně. Věříme, že na něj budete pamatovat i v příštím roce. Své příspěvky můžete posílat na č. účtu: 163 076 122 / 0300

Připomínáme také, že rekonstrukce sborového domu ještě není u konce(. Plánuje se obnova modlitebny a přestavba zadního traktu, nová fasáda a nové vybavení modlitebny a sborového sálu.

Sbírka na rekonstrukci se koná každou první neděli v měsíci po bohoslužbách. Své příspěvky můžete tedy předat osobně či poslat na účet sboru – viz výše.

.

Zveme Vás ke všem našim shromážděním:

V neděli od 9, 30 hod. – pravidelné bohoslužby. Každou první neděli v měsíci je vysluhována svatá Večeře Páně a bývá též krátké kázáníčko pro děti.

Ve čtvrtek zveme k biblické hodině od 18 hod. Nyní probíráme knihu Skutky apoštolské.

V 19,15 míváme modlitební hodinu. Modlíme se za potřeby lidí ve sboru, ve městě, za aktuální věci ve světě.

V pátek v 17,30 cvičíme sborový zpěv. Zpěváci často zpívají při shromážděních v neděli.

V sobotu od 18 hod. se schází mládež.                           »

Na Vaši účast se těší a Boží požehnání vyprošuje staršovstvo evangelického sboru v Teplé

Download PDF

Article printed from ČCE Teplá: http://tepla.evangnet.cz

URL to article: http://tepla.evangnet.cz/?p=649

Copyright © 2009 ČCE Teplá. All rights reserved.