Světový den modliteb žen


Jsme velmi rádi, že i my jsme byli světoví a že se nám díky Bohu podařilo uskutečnit toto modlitební setkání spolu s ostatními. Setkání proto, že jsme se opět sešli jako Boží lid, bratři a sestry z Římskokatolické církve, Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne a našeho sboru.

sdmz

Po krátké informaci o zemi Kamerunu jsme společně četli liturgii, kterou připravily ženy právě z této země. Učili jsme se a zpívali v různých obměnách kánon ” Vše co má dýchání, na věky chval Hospodina zástupů! “. Vykonali jsme sbírku, našlo se mnoho ochotných dárců. Toto poněkud neformální, ale milé setkání jsme zakončili společenstvím u čaje a dobrot, mezi nimiž nechyběla kamerunská specialita. Ňam.
Těšíme se na další společné setkání. Ať nám všem Pán dál žehná!

Download PDF Tisk

Komentáře jsou uzavřeny.