Základní informace

Tisk PDF

Jáhenka: Renata Šilarová
Kurátor: Werner Kabatnik – ordinovaný presbyter
Průměrná účast: 40 lidí
Nedělní školu navštěvuje 10 dětí  od 3 do 13 let (dvě skupiny)

Všichni jste srdečně zváni do našeho společenství:

Neděle 9:30 Společné shromáždění a dětská skupinka
Středa (první v měsíci) 18:00 Setkání staršovstva
Čtvrtek 18:00 Biblická hodina
Sobota 18:00 Sejití mládeže
Download PDF