Základní informace

Tisk PDF

Jáhenka: Aleš Rosický
Kurátor: Werner Kabatnik – ordinovaný presbyter
Průměrná účast: 40 lidí
Nedělní školu navštěvuje 10 dětí  od 3 do 13 let (dvě skupiny)

Všichni jste srdečně zváni do našeho společenství:

Neděle 9:30 Společné shromáždění a dětská skupinka
Čtvrtek (první v měsíci) 19:00 Setkání staršovstva
Čtvrtek 18:00 Biblická hodina
Středa 17:30 Sejití dorostu (není v prostorách sboru)
Download PDF